Alapképzés – 3. fejezet: A pénzügyi rendszer fogalma, felépítése

Alapképzés - 3. fejezet: A pénzügyi rendszer fogalma, felépítése

Alapképzés – 3. fejezet: A pénzügyi rendszer fogalma, felépítése

KEDVES OLVASÓ!

Harmadik részét olvassa pénzügyi alapismeretek sorozatunknak. Előző részben megismerte a pénz fogalmát, funkcióját. Ebben a fejezetben megismeri a pénzügyi rendszer felépítését. Egy árura jellemző, hogy valaki előállítja, más eljuttatja a kiskereskedőkhöz, végül néhány állomáson keresztül eljut a végfelhasználóhoz. A mai anyagban járjuk körbe, hogyan épül fel a pénznek, mint különleges árunak a rendszere?

A pénzügyi rendszer a pénzeszközök forgalomba hozatalát, azok ideiglenes és végleges átcsoportosítását, elosztását, újraelosztását, a pénz- és tőkepiaci mozgásokat, valamint a nemzetközi pénzfolyamatokat foglalja magában.

Ugye ez elég sok így egyszerre? Kicsit boncolgassuk, nézzük meg részleteiben, mik a pénzügyi rendszer főbb elemei?

 • az állami költségvetés (a fiskális szféra), amely a központosított jövedelmek elosztását és újraelosztását jelenti,
 • a pénz- és hitelrendszer (a monetáris szféra), amely a meglévő pénzeszközök kezelését, átcsoportosítását, a pótlólagos pénzmennyiség kibocsátást végzi,
 • a nemzetközi pénzügyek (devizaügyletek), amely a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő elszámolásokkal, a valuta- és devizaárfolyamokkal foglalkozik.

A pénzügyi rendszer összetevői azok az intézmények, szervezetek, amelyek megvalósítják az állam pénzügyi politikáját a pénzügyekre vonatkozó jogszabályok, törvények, rendeletek irányítása mellett.

pénzügyi irányítás szereplői közé tartoznak:

 • az Országgyűlés,
 • a Kormány,
 • a Pénzügyminisztérium,
 • a Magyar Nemzeti Bank.

A pénzügyi rendszer fogalma, felépítése

A pénzügyi feladatok végrehajtásának intézményei között tartjuk számon:

 • a bankrendszer tagjait,
 • az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt,
 • az Állami Számvevőszéket,
 • a Vám és Pénzügyőrséget,
 • az önkormányzatokat,
 • a gazdálkodó szervezeteket,
 • a minisztériumokat.

A fiskális politika az állam pénzügyi kötelezettségvállalásaival, ill. pénzügyi beavatkozásaival vannak összefüggésben. Monetáris politikán a pénz- és hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését értjük, amivel a gazdaság stabilitásának megőrzését tekinti elsődleges feladatának. Láthatjuk tehát, hogy a Jegybank (bankok bankja) és az Állam szabályozza a gazdaságban lévő összes pénz mennyiségét, amelyet pénztömegnek is szoktak nevezni. Nagyon egyszerűen fogalmazva, minél több pénz van egy gazdaságban, annál kevesebbet ér, és fordítva. Ebből következik, hogy a jegybankoknak nagy a felelősségük, amikor meghatározzák, mekkora legyen egy országban a pénz tömege.

A legtöbb országban kétszintű bankrendszer található. De mit jelent ez?

kétszintű bankrendszer két pillérből tevődik össze: a jegybankból és a kereskedelmi bankokból.

 • A jegybank csakis makro ökonómiai (egész nemzetgazdaság)  szinten vesz részt a gazdasági életben, valamint a kereskedelmi bankokkal tartja a kapcsolatot, ellenőrizve azokat!
 • A kereskedelmi bankok a gazdálkodó egységekkel és a lakossággal vannak üzleti kapcsolatban, valamint törvényi előírások szerint a jegybankkal, illetve fenntartanak egy bankközi piacot is. A kereskedelmi bankok magántulajdonban vannak és profitorientáltak.

Magyarországon 1987 óta működik ismételten kétszintű bankrendszer.

Most, hogy megismerte a pénzügyi rendszer felépítését a következőkben látni fogja, mi az, ami a legnagyobb hatással van a gazdaság szereplőire! (vállalkozók, lakosság). Mi az, ami előbbre visz és mi az, amitől akár elveszhetünk az élet sűrűjében.

MNB, Kapcsolat

Elfogadom az adatvédelmi irányelveket.