Mi az a PISA felmérés?

Mi az a PISA felmérés?

Mi az a PISA felmérés?

PISA mozaikszó, a Programme for International Student Assessment, azaz „a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja” kifejezés rövidítése.

A programot a kilencvenes évek végén hívta életre a legfejlettebb államokat tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), melynek Magyarország 1996 óta tagja.

A PISA egy 3 évenként végzett felméréssorozat, amely három területen vizsgálja a 15 éves tanulók képességét: alkalmazott matematikai műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség és szövegértés. PISA felmérés

Először 2000-ben, ezt követően 2003-ban, majd 2006-ban volt mérés. Az egyes mérések alkalmával egy-egy műveltségi terület nagyobb hangsúlyt kap, mint a többi. 2000-ben a szövegértés, 2003-ban a matematika, 2006-ban a természettudomány volt a kiemelt terület. 2009-ben ismét a szövegértés, 2012-ben pedig újra a matematika, illetve a digitális szövegértés került a figyelem középpontjába.

Mi az a PISA felmérés?
Mi az a PISA felmérés?

A PISA felmérés célpontját a tizenöt éves diákok alkotják, akik a legtöbb részt vevő országban az iskolaköteles kor vége felé járnak, egy-három évük van hátra a közoktatásban. Erre az életkorra az is igaz, hogy ekkor még a legtöbb OECD tagországban a beiskolázási arány megközelíti a 100%-ot.

A PISA célja a mindennapi életben használható tudás vizsgálata. Azt méri, hogy a tanulók milyen mértékben alkalmazzák szövegértési képességüket a hétköznapi helyzetekben megjelenő szövegek megértésekor és értelmezésekor; vagy mennyire képesek felismerni, megérteni, értelmezni és megoldani egy matematikai vagy természettudományi jellegű problémát, ha ilyennel találkoznak. PISA felmérés

Minden országban legalább 150 iskolában le kell zajlania a mérésnek. A programban részt vevő iskolákat véletlenszerűen választják ki, majd szintén véletlen mintavétellel választanak az adott intézményből 35 tanulót, így minden részt vevő államban minimum 5250 gyermeket mérnek fel.

pénzügyi műveltség (financial literacy) vizsgálata is fontos feladata a PISA-mérésnek. Egyelőre csak a következő országokban végeztek ilyen PISA-mérést: Ausztrália, Belgium (flamand közösség), Shanghai – Kína, Kolumbia, Horvátország, Csehország, Észtország, Franciaország, Izrael, Olaszország, Litvánia, Új-Zéland, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült Államok.

A Kisbefektetői Klub magyarul is hozzáférhetővé teszi a pénzügyi műveltség tesztet tagjai, illetve a tagok gyermekei számára. Igényelje itt: https://greemia.com/kisbefektetoiklub_origi/kapcsolat

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/PISA-mérés

Kapcsolat, MNB

Elfogadom az adatvédelmi irányelveket.